Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi w zakresie zmiany strony www.swsm.pl na responsywną wraz z możliwością powiększenia tekstu dla osób słabowidzących oraz możliwością wyboru trybu kontrastu

Załącznik

Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019

pn. "Psychodietetyka - wzmacnianie i wzbudzanie motywacji pacjenta w leczeniu żywieniowym" w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (2 grupy po 40 godzin dydaktycznych),

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019

pn. "Język migowy – poziom podstawowy" w wymiarze 60 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019

pn. "Psychodietetyka - wzmacnianie i wzbudzanie motywacji pacjenta w leczeniu żywieniowym" w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (2 grupy po 40 godzin dydaktycznych),

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, kierunku Dietetyka II stopnia, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

p.n. „Stratygrafia w diagnostyce dietetycznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

 

Postępowanie zakończone:

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów kierunku Kosmetologia I stopnia w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

pn. "Efektywna komunikacja i współpraca w zespole" w wymiarze 20 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

 

Postępowanie zakończone:

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów kierunku Dietetyka II stopnia w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, w roku akademickim 2018/2019

pn. "Język migowy – poziom podstawowy" w wymiarze 60 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019