Uchwały

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 543 2023/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 515 2022/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2024/2025 z późn. zm.

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 533 2023/2024 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 488 2021/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2023/2024(z późn. zm.)

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 534 2023/2024 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 515 2022/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 517 2022/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 488 2021/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 515 2022/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 488 2021/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 449 2020/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 389 2019/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 448 2020/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 436 2020/2021 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dotyczącego sesji zimowej 2020/2021 w formie zdalnej – kierunek gastronomia studia inżynierskie

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 435 2020/2021 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej w formie zdalnej

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 400 2019/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: sposobu opiniowania wniosków o stypendium ministra

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 398 2019/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 344 2018/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2020/2021 z późn. zm.

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 398 2019/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 344 2018/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2020/2021 z późn. zm.

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 390 2019/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 344 2018/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 389 2019/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 344 2018/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu Ślaskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 324 2018/2019 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 279 2017/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 279 2017/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 176 2014/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: sposobu opiniowania wniosków o stypendium ministra

 Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 153 2014/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia zmienionego „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych”

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 154 2014/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni