Regulaminy

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2024 r.

Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2023 r.

Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2023 r.

Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2022 r.

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2022 r.

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2021 r.

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 od dnia 31 marca 2021 r.

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący
od dnia 1 października 2020 r.

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący
od dnia 1 października 2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2020 r.

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach obowiązujący od dnia 1 października 2020 r.

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach