Regulaminy

Regulamin Studiów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach obowiązujący od 1 października 2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach