Studia I stopnia - DIETETYKA

Program studiów

Program studiów od roku akademickiego 2019/2020

Program studiów od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 24/R/SWSM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów uczenia się i systemu oceniania

Kierunkowe efekty uczenia